Utveckling

VITs utvecklingsmetod är enkel. Bygger på närhet, samarbete och förtroende. Processen är i stort uppbyggd enligt nedan

– Alltid GRATIS konsultation innan projektet startar –

– Din första kontakt med VIT –
– Problembeskrivning –
– Preliminärt kostnadsförslag –
– Offert –

– INTE GRATIS, Nu börjar projektet. Hel-/delbetalning –

– Problem/Behov/Lösningsutredning –
– Prototyptillverkning/godkännande –
– Utifrån prototypen börjar utvecklingen –
– Kontinuerligt samarbete under projektet –
– Prototypen går från larv till puppa till färdig produkt/tjänst –
– Slutprodukten godkänns och betalas –