Utveckling

VITs utvecklingsmetod är enkel. Bygger på närhet, samarbete och förtroende. Processen är i stort uppbyggd enligt nedan

- Alltid GRATIS konsultation innan projektet startar -

- Din första kontakt med VIT -
- Problembeskrivning -
- Preliminärt kostnadsförslag -
- Offert -

- INTE GRATIS, Nu börjar projektet. Hel-/delbetalning -

- Problem/Behov/Lösningsutredning -
- Prototyptillverkning/godkännande -
- Utifrån prototypen börjar utvecklingen -
- Kontinuerligt samarbete under projektet -
- Prototypen går från larv till puppa till färdig produkt/tjänst -
- Slutprodukten godkänns och betalas -